Környezetmérnökünk rangos elismerése

 

2021. szeptember 16-án a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Ünnepi Ülésén, a korábbi évek sikersorozatának folytatásaképp, ismét egyik okl. környezetmérnökünk (MSc) vehette át rangos szakmai elismerésként a Környezetvédelmi Diploma Díjat. Az idei évben Horváth Karolina okl. környezetmérnökünk (MSc) számára is odaítélték e díjat. Diplomamunkájának címe: Szántóföldi növénytermesztés környezetterhelésének vizsgálata. Intézeti konzulens: dr. habil. Polgár András egyetemi docens, külső konzulens: dr. Kovács Zoltán tud. főmunkatárs voltak.

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriumának véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról.

Horváth Karolina okl. környezetmérnök (MSc) az intézeti kutatásokba bekapcsolódva célul tűzte ki a Lajta Project vizsgálati területen a nagyüzemű mezőgazdasági művelés környezetre és kiemelten a klímaváltozásra gyakorolt hatásainak idősoros (közel 20 éves időszakot átölelő) vizsgálatát. A diplomamunka a környezeti életciklus elemzés (LCA) módszerével - Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rector emeritus professzor úr kutatásainak agrár technológiákra vonatkozó adatain alapulóan, dr. habil. Polgár András egyetemi docens intézeti konzulens témavezetésével - a területre vonatkozó környezeti lábnyomok (pl. szénlábnyom) számításával foglalkozik. Az eredmények segíthetik a környezetállapot érzékenységéhez illeszkedő megfelelő művelési technológiák kiválasztását.

Ezúton is szívből gratulálunk a Nyertesnek és a Konzulenseknek!

 

Horváth Karolina

 

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Talajtani laboratórium:

Bolodár-Varga Bernadett
Tel.: +36 99 518-748
Mobil: +36 70 592-96-16
E-mail: varga.bernadett@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.