Tanszékek

Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék

Az erdészeti termőhelyismerettani oktatás célja a hallgatók felkészítése arra, hogy a gyakorlatban termőhelyértékelést végezzenek, képesek legyenek az erdészeti termőhelytípusok meghatározására és ennek alapján a szükséges erdőgazdálkodási eljárások megválasztására. 

⇒ Munkatársak 

 

Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék

A tanszék által gondozott tantárgyak:
Környezet- és tájpolitika
Környezet- és tájrendezés
Környezet- és természetesztétika
Környezetjogi és igazgatási ismeretek
Környezettörténet
Kultúrtörténeti értékek védelme
Táj- és kultúrtörténeti értékek védelme
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek
Tájvédelem és tájrendezés

Doktori tárgyak:
A Kárpát-medence tájtörténete
Landscape research
Landscape assessment

⇒ Munkatársak 

 

Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tanszék

A tanszék feladata az elméleti és alkalmazott ökológia és genetika, tájökológia, környezetmonitoring, környezetpolitika témájú kötelező és szakirányú, illetve PhD-szintű tárgyak oktatása.

Az oktatási feladatok mellett a Tanszék jelentős kutatási feladatokat is ellát. Számos belföldi kutatási projekt mellett, két EU kutatási programban is részt vettek az oktatók. Az ökológia és genetika laboratóriumi és műszeres feladataihoz szükséges hátteret a kihelyezett Környezetbiológiai Tanszék biztosítja, amely az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomása keretében működik.

A fejlesztési elképzelések központjában a környezettudományi képzés elindítása szerepel. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetével közösen kialakított képzés olyan szakembereket fog kibocsátani, akik mind a biológia, mind a földtudományok területén kielégítő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a környezeti problémák kutatásához és megoldásához.

A genetika témakörén belül kiemelt fontosságú kérdés a genetikai erőforrások védelme. Az Agrárium területén az FVM által létrehozott Növényi Génbank Tanács (NGT) felelőssége a genetikai erőforrások megőrzésének finanszírozását és szakmai gondozását felügyelni.
Az egyes szektorokra nézve külön Bizottságok működnek. Az NGT Erdészeti Munkabizottságát dr. Mátyás Csaba vezeti. A bizottság dolgozza ki az erdészeti génmegőrzéssel kapcsolatos feladatok irányelveit, és felügyeli a génmegőrzési tevékenységet.

⇒ Munkatársak 

 

Környezetvédelmi Intézeti Tanszék

A Környezetvédelmi Intézeti Tanszék feladata az oktatásban a komplex, környezettudatos, fenntarthatósági szemlélet érvényesítése, az egyes szaktárgyak keretében oktatott környezet- és természetvédelmi szakismeretek szintézisének megvalósítása, azok specifikus környezettudományi módszertani ismeretekkel történő kiegészítése.
Szemléletformáló, szintetizáló tárgyai a környezet-, a természet- és a tájvédelem általános témakörére terjednek ki.

Specifikus fő szaktárgyai a környezeti hatásvizsgálatok, a természetvédelmi értékelés és tervezés, a környezet- és természetvédelmi információs rendszerek, a környezeti hatáselemzés és kockázatértékelés, a környezet-, minőségmenedzsment- és audit, környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés, környezeti fenntarthatósági elemzések, környezeti életciklus-elemzés, környezeti monitoring és adatbázisok, valamint a környezetvédelmi programok tervezése.

A Tanszék kutatási területei között meghatározó a környezeti hatásvizsgálatok módszertani fejlesztése, környezetmenedzsment eszközök erdészeti-környezettudományi alkalmazása, a környezeti életciklus-elemzés alkalmazása különböző termékrendszerekre, szénlábnyom számítás és előrevetített klímakockázat értékelése, erdészeti és mezőgazdasági technológiák környezetvédelmi elemzése, vállalati környezeti teljesítmény értékelési módszertanát és fejlesztését célzó intézkedések vizsgálata, környezet- és természetvédelmi információs rendszerek alkalmazásának vizsgálata.

Eredményeinket tükrözi, hogy pl. a természeti területeket érintő hatású létesítmények hatástanulmányaiban az általunk kidolgozott módszerek már széles körűen alkalmazottak. Fontosnak tartjuk az elméleti fejlesztések és a gyakorlati alkalmazás közötti szoros kapcsolat biztosítását, hallgatóink diplomatervi feladatként számos projekt kivitelezésében is aktívan részt vesznek.

A szakértői, szaktanácsadói munkát tevékenységünk elengedhetetlen elemének tekintjük:

• a környezeti hatásvizsgálatok, a környezet- és természetvédelmi szakoktatás fejlesztése
• a települési környezetvédelmi programok készítése
• az életciklus-elemzés alkalmazása
• a szénlábnyom számítás, klímakockázat értékelése
• környezetirányítási rendszerek (KIR, ISO 14001) kiépítése, optimalizálása, tanácsadás
• KIR környezeti hatásértékelés, életciklus szemlélet alkalmazása
• a környezeti teljesítményértékelés (ISO 14031) területén.

Agrárvállalatok, erdőgazdálkodók is igénylik szakértői közreműködésünket, szakmai továbbképzéseket, tanfolyamokat, workshopokat tartunk: belső audit, életciklus-elemzés, fenntarthatóság, környezeti hatásértékelés, környezeti teljesítményértékelés témakörében.

A folyamatosan szigorodó környezeti és társadalmi elvárásoknak való legmagasabb szintű megfelelés érdekében mindezek mellett oktatási- kutatási és szaktanácsadási profilunkat folyamatosan bővítjük.

⇒ Munkatársak 

 

Környezetbiológia Kihelyezett Intézeti Tanszék

A Környezetbiológia Kihelyezett Intézeti Tanszék létrehozásának célja a biológiai alaptudományok, ill. a Karon hiányzó kutatási és laborháttér megteremtése volt.

A Tanszék az ERTI Sárvári Kísérleti Állomása keretében működik, két akkreditált szintű laboratóriummal rendelkezik: a Genetikai Labor (vezető: dr. Borovics Attila) és az Ökológiai Labor (vezető: dr. Führer Ernő) az oktatásban fontos szerepet játszanak (a hallgatók tanulmányúton keresik fel).

A képzésben szerepet játszik még az Állomáshoz tartozó három objektum: a Bajti csemetekert (törzsgyűjtemények), a Kámoni Arborétum (fajon belüli genetikai változatosság bemutatása) és a Kisunyom-i klóngyűjtemény (ex situ génmegőrzés bemutatása), amelyeket ugyancsak a terepi gyakorlatok során látogatják a hallgatók.

⇒ Munkatársak 

 

Földtudományi Intézeti Tanszék

Sopron két jelentős intézménye: az Egyetem és a GGKI közötti együttműködés – a mindig meglévő személyes kapcsolatok ellenére – több évtizedes elszigeteltség után 1992-ben intézményesült, amikor – Bencze Pál DSc vezetésével – megalakult az MTA GGKI-be kihelyezett Földtudományi Tanszék. A Tanszék részt vett az 1993-ban megindult környezetmérnöki képzés néhány alaptárgyának, később néhány választható tárgynak az oktatásában. Bencze Pál mellett Alföldi László DSc, Dudich Endre CSc voltak az első oktatók. 1999-ben a kihelyezett intézmény vezetője - Bencze Pál egyetemi nyugállományba vonulásával - Szarka László lett.

⇒ Munkatársak 

 

 

 

 

Elérhetőség

Intézetigazgató:

Prof. Dr. Bidló András
Tel.: +36 99 518-170
E-mail: bidlo.andras@uni-sopron.hu


Titkárság:

Csepregi-Rimóczi Ágnes
Tel.: +36 99 518-645
E-mail: csepregi-rimoczi.agnes@uni-sopron.hu

 

Talajtani laboratórium:

Bolodár-Varga Bernadett
Tel.: +36 99 518-748
Mobil: +36 70 592-96-16
E-mail: varga.bernadett@uni-sopron.hu

 

Cím:

Soproni Egyetem, Környezet- és Földtudományi Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
C épület, magasföldszint

Postacím: 9401 Sopron Pf. 132

Várjuk észrevételeit!

Kérjük írja meg nekünk honlapunkkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a balazs.pal@uni-sopron.hu címre.